Worklife, Wydarzenia

Wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez naszą firmę stało się piękną tradycją, która co roku jednoczy nas wokół wspólnego celu – pomagania tym, którzy tego potrzebują. Już kilka lat temu dołączyliśmy do tej szlachetnej inicjatywy, która z roku na rok przynosi widoczne rezultaty, manifestujące się w postaci zakupionego nowoczesnego sprzętu medycznego dla potrzebujących.

Nasze zaangażowanie w WOŚP to nie tylko wsparcie finansowe, ale również budowanie silnych więzi z lokalną społecznością oraz promowanie postaw empatii i solidarności.

Przez lata naszej współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy udało nam się stworzyć nie tylko historię pełną sukcesów charytatywnych, ale również przyczynić się do kształtowania pozytywnego obrazu naszej firmy jako odpowiedzialnego partnera społecznego.

Każdy finał WOŚP wspierany przez naszą firmę, to kolejny rozdział w naszej wspólnej misji niesienia pomocy i nadziei. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej wyjątkowej orkiestry dobroci, która co roku gra jeszcze mocniej i skuteczniej, zmieniając świat na lepsze. A my z nimi! Widzimy się za rok!

Pozdrawiamy,

zespół Just in Time Logistics.

Comments are closed.

Close Search Window